پروژه های شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

 
 

تست نفوذ به بانک گردشگری

 

ا. آزمون نفوذپذیری سایت بانک و شناسایی مشکلات امنیتی آن
2.آزمون نفوذپذیری پرتال بانک و شناسایی مشکلات امنیتی آن
3.آزمون نفوذپذیری اتوماسیون اداری و شناسایی مشکلات امنیتی آن
4.آزمون نفوذپذیری Mail server بانک و شناسایی باگ امنیتی آن
5. آزمون نفوذپذیری Active Directory و مشکلات امنیتی آن
6.آزمون نفوذپذیری سرویس اینترنت بانک و شناسایی مشکلات امنیتی آن
7.آزمون نفوذپذیری پرداخت اینترنتی بانک و مشکلات امنیتی آن
8.آزمون نفوذپذیری مهندسی اجتماعی
9.آزمون نفوذپذیری سوییچ های ستاد

<< بازگشت به نمونه کارها