آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
جلسه با سمگا

جلسه مدیرعامل شرکت با مدیرعامل شرکت سمگا برای توسعه همکاری

پیرو برنامه ریزی های انجام شده در خصوص هم افزایی هر چه بیشتر در گروه معظم گردشگری و توانمند سازی هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری و سایر شرکت های گروه امروز با همراهی معاونین هلدینگ فناوری اطلاعات گردشگری ایران، نشست خوبی با حضور مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سِمِگا)، آقای مهندس خامی داشتیم.

در این خصوص مذاکراتی برای همکاری در حوزه IT شرکت سمگا و شرکت های زیرمجموعه و پروژه های در دست اقدام انجام گرفت که ان‌شاءلله می توانیم با کمک هم و هم افزایی توانمندی های درون گروهی دستاوردهای بهتر و بهینه‌تری بدست بیاوریم.

سمگا به عنوان اولین هلدینگ بورسی تخصصی گردشگری و هتلداری ایران، کارنامه و تجربه خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف گردشگری دارد و در مسیر توسعه گردشگری گام های خوب و مؤثری برداشته است.

قطعا این همکاری می‌تواند یک شروع خوب و منشا اثرات توسعه کشور عزیزمان و خدمات با کیفیت‌تر برای خدمت‌رسانی به همه مردم بزرگوارمان باشد.


                                                                                    ان‌شاءلله

جلسه با شرکت امگا

جلسه مدیرعامل شرکت با مدیرعامل شرکت امگا برای توسعه همکاری

با توجه به استراتژی های جدید شرکت در خصوص هم افزایی هر چه بیشتر در گروه معظم گردشگری و توانمند سازی هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری و سایر شرکت های گروه امروز مدیرعامل و معاونین هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران، نشست خوبی با حضور مدیرعامل هلدینگ توسعه امید افق گردشگری ایران (اُمِگا)، آقای مهندس افخمی داشتند.

در این خصوص مذاکراتی برای همکاری در حوزه IT شرکت اُمگا و شرکت های زیرمجموعه و پروژه های در دست اقدام انجام گرفت که با استعانت از خداوند و هم افزایی توانمندی های درون گروهی دستاوردهای بهتر و بهینه‌تری برای مجموعه گردشگری بدست آید.

اُمگا به عنوان یکی از هلدینگ های تخصصی در کشور، کارنامه و تجربه خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری، خدمات حفاظت و کارگزاری بیمه دارد که پس از مذاکرات مدیران عامل هر دو شرکت تصمیمات خوبی در مورد ارائه خدمات فناوری اطلاعات، بومی سازی پلتفرم های روز بین المللی برای استفاده در حوزه مرتبط خدمات بانکی و حفاظت دیجیتال اخذ گردید.

قطعا این همکاری می‌تواند یک شروع خوب و منشا اثرات توسعه دیجیتال کشور عزیزمان و ارائه خدمات با کیفیت‌ و امن برای خدمت‌رسانی به همه مردم بزرگوارمان باشد.

به بالای صفحه بردن